• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

ECOFreds ™ ellikleri

Häzirki wagtda galyndylary azaltmagyň möhümdigine has köp adam düşünýär, ummanlarymyz we kenar ýakalarymyz plastmassa bogulýar.Habarlara görä, her gün 100 milliondan gowrak plastik çüýşe ulanylýar, her minutda 1 million plastik çüýşe satylýar, çüýşeleriň 80% -i gaýtadan işlenmeýär we galyndy hökmünde gutarýar, plastik çüýşeleriň zaýalanmagy üçin 500 ýyl gerek.

1

Howpsuzlyk elliklerini ellik bilen üpjün ediji hökmünde PowerManalso daşky gurşawy goramagyň ähmiýetine düşünýär, täze elementimiz ECOFreds ™ örtükli ellikler iň soňky gaýtadan işlenen süýüm tehnologiýalaryny ulanýar.ECOFreds ™ ellikleri gaýtadan işlenen plastik çüýşelerden ýüplük bilen örülendir.Öndürilen her bir ellik üçin bir plastik çüýşe ummandan ýa-da poligondan halas edilýär.1 plastik çüýşe 1 jübüt ellik bilen deňdir.

Bu proses aşakdaky ýaly:

2
3

Collectedygnalan galyndy plastik çüýşeler böleklere öwrülýär we şol bir önümçilik kärhanasynda poliester ýüplüge öwrülýär.Ortaça 500ml çüýşe 17g gaýtadan işlenen ýüplük berýär, bu bolsa 1 jübüt ECOFreds ™ ellik ýasap biljekdigini aňladýar.Şeýlelik bilen, 1 sany plastik çüýşäni, CO2 zyňyndylaryny 54% az, energiýa sarp edişini 70% az ulanýar (gyz plastmassa bilen deňeşdirilende)

Her jübüt daşky gurşawa az zyýan berýän innowasiýa önümlerini öndürmek baradaky borjumyzy güýçlendirip, gaýtadan işlenen suw çüýşelerinden 90% gaýtadan işlenen suw çüýşelerinden we 10% Elastandan rahatlyk, çaltlyk we dem alyş üçin öndürilýär.Mikro köpükli Nitrile örtügi ýeňil ýaglar bilen utgaşykly bolup, gowy tutmak we ANSI 3 derejeli aşgazana garşylygy üpjün edýär.Trikota bilek, hapa we galyndylaryň elliklere girmeginiň öňüni alýar.Rahatlyk üçin yzyna dem almak.Gaýtadan işlenen asma sanawynda görkezilen tehniki maglumatlar bilen 12 jübütden ybarat biodegrirlenip bilinýän polibagda gaplanýar.


Iş wagty: 13-2021-nji dekabry