• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

GRS, RCS we OCS näme?

1. Global gaýtadan işlenen standart (GRS)

4

Global gaýtadan işlenen standart gaýtadan işlenen giriş materiallaryny barlaýar, girişden soňky önüme çenli yzarlaýar we önümçilik arkaly jogapkär sosial, daşky gurşaw tejribesini we himiki ulanylyşyny üpjün edýär.

GRS-nyň maksady, gaýtadan işlenen materiallaryň önümlerde ulanylyşyny artdyrmak we önümçilige ýetirilen zyýany azaltmak / ýok etmek.

Global gaýtadan işlenen standart, azyndan 20% gaýtadan işlenen materialy öz içine alýan islendik önüm bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Diňe azyndan 50% gaýtadan işlenen mazmunly önümler önüme mahsus GRS belliklerine laýyk gelýär.

2. Gaýtadan işlenen talap standarty (RCS)

5

RCS, gaýtadan işlenen giriş we gözegçilik zynjyrynyň üçünji tarap şahadatnamasyna talaplary kesgitleýän halkara, meýletin standart.RCS-iň maksady, gaýtadan işlenen materiallaryň ulanylyşyny artdyrmak.

RCS gaýtadan işlemegiň we öndürmegiň, hiliň ýa-da kanuny berjaý etmegiň sosial ýa-da daşky gurşaw taraplaryna ýüzlenmeýär.

RCS azyndan 5% gaýtadan işlenen materialy öz içine alýan islendik önüm bilen ulanmak üçin niýetlenendir.

3.Organic Content Standard (OCS)

7

OCS halkara, meýletin standart bolup, ykrar edilen milli organiki ülňüler bilen tassyklanan fermada dörän materiallar üçin gözegçilik barlagyny üpjün edýär.

Bu standart, fermadan ahyrky önüme çenli organiki taýdan ösen çig maly barlamak üçin ulanylýar.Oran mazmuny standartynyň (OCS) maksady organiki oba hojalygynyň önümçiligini ýokarlandyrmakdyr.

Gysgaça mazmun

Standart talaplar

Gaýtadan işlenen talap standarty (RCS 2.0)

Global gaýtadan işlenen standart (GRS 4.0)

Organiki mazmun standarty (OCS 3.0)

Iň az talap edilýän material mazmuny

5%

20%

5%

Daşky gurşaw talaplary

No

Hawa

No

Sosial talaplar

No

Hawa

No

Himiki çäklendirmeler

No

Hawa

No

Etiketleme talaplary 

TERJIME EDILDI 100- gaýtadan işlenen süýümden 95% ýa-da ondan ýokary önüm

Gaýtadan işlenen mazmunyň azyndan 50% -i

ORGANIK 100- 95% -den ýokary ýa-da ondan ýokary organiki süýümden emele gelen önüm

GARŞY GÖRNÜŞ- 95% gaýtadan işlenen süýümden 5% -den ybarat önüm

 

ORGANIK GARŞY- 5% organiki süýümden ybarat önüm - 95% -den az

8

Iş wagty: 13-2021-nji dekabry