• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PMC003

Powerman® 13 Gague Meşhur PU palma bilen örtülen HPPE ellik (ANSI / ISEA Kesmek: A5)

PU örtülen 13 ölçegli HPPE ellik, ANSI A5 derejesini kesiň.

  • 13 ölçegli neýlon + HPPE + polat sim gabygy
  • Inçe PU palma bilen örtülen guty
  • Elastik trikota bile bilegi

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Trikota ..: 13 ölçegli Naýlon + HPPE + Kesilen çydamly polat sim gabygy,ANSI A5.

Performanceokary öndürijilikli polietilen ýüplük (HPPE) we polat ýüplük bilen birleşdirilen süýümli aýna garyndysy, çeýeligi bozmazdan poladyň berkligi bilen ýokary kesilen trikota material materialyny üpjün edýär.

Örtük: Poliuretan palma örtügi ýokary tutma we aşgazana garşylygy üpjün edýär.Duýgur ekran we Silikon mugt, işleýän wagtyňyz yzsyz degiň.

Trikota bilekelliklere hapalaryň we galyndylaryň girmeginiň öňüni alýar.

Ölçegi:7-12

MOQ:6000 jübüt (Garyşyk ululyk)

Arza: Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, bagbançylyk we ş.m.

Çalt jikme-jikliklere syn

Kepillik:Iberilen senesinden 1 ýyl

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Marka ady:Powerman ýa-da OEM

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Gaplamak we eltip bermek

Müşderiniň islegine baglylykda normal1y 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Gaplamak maglumatlaryAdatça gaplamak: 1 jübütbilenideg edip bolýan / asma / polibag, 12 jübüt / polibag;60,120 ýa-da 144 jübüt / karton.

Custöriteleşdirilen gaplama bar (Logo Çap, Lable, hangtag, aýratyn polibag we ş.m.)

Port:Şanhaý / ingingdao

Gurşun wagty:

Mukdary (jübütler) <6,000 > 6,000
Est.Wagt (günler) 45-60 gün Gepleşik geçirmek

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby:
Aýda 1 000 000 jübüt

Önümçilik prosesi:
Taýýarlanylýan materiallar ---> Trikota Lin çyzyklary ----> Dökmek ---> Guramak ---> Dizaýny gutarmak ---> Hil barlagy ---> Gaplamak ---> Eltip bermek

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň