• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PM1350

Powerman® Kesilen çydamly lineri bilen dem alýan nitril ellik

Aýratynlyk
Trikota :: Eliň 360 ° kesilen çydamly goragyny hödürleýän 13 ölçegli ýörite gabyk.
Örtük: Solventiz nitril palma örtügi ýokary tutma we aşgazana garşylygy üpjün edýär.
Trikota bilek, hapa we galyndylaryň elliklere girmeginiň öňüni alýar.

Gaplamak
Müşderiniň islegine baglylykda normal1y 1 jübüt / polibag, 12 piars / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Arza
Awtoulag, oba hojalygy, gurluşyk, bagçylyk we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Ölçegi

Uzynlygy (sm) Ini (sm)
S / 7 23 9.0
M / 8 24 9.5
L / 9 25 10.0
XL / 10 26 10.5
XXL / 11 27 11.0

Biz hakda

Hakykatdanam, bu zatlaryň haýsydyr biri sizi gyzyklandyrýan bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Jikme-jik spesifikasiýalary alanyňyzdan soň size sitata bermekden hoşal bolarys.Islendik talaplary kanagatlandyrmak üçin şahsy hünärmenimiz bar, gözlegleriňizi ýakynda kabul ederis diýip umyt edýäris we geljekde siziň bilen bilelikde işlemek mümkinçiligimize umyt baglaýarys.

Öndürilende, ygtybarly işlemek, arzan bahadan arzan bahada dünýäniň esasy usulyny ulanyp, alyjylaryň saýlamagyna laýyk gelýär.Biziň kärhanamyz."Adamlara gönükdirilen, oýlanyşykly önümçilik, beýni hüjümi, ajaýyp" kompaniýa filosofiýasyny yzarlaýarys.Gaty gowy hilli dolandyryş, ajaýyp hyzmat, Jiddede elýeterli bahalar bäsdeşleriň jaýynda dur.Zerur bolsa, web sahypamyz ýa-da telefon arkaly maslahatlaşmak arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size hyzmat etmekden hoşal bolarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň