• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PMC004

Powerman® innowasion mikro köpükli nitril palma bilen örtülen HPPE ellik (kesişe garşy)

Mikro köpükli nitril örtülen 13 HPPE ellik, ANSI A5 derejesini kesiň.

  • 13 ölçegli neýlon + HPPE + aýna süýümli gabyk
  • Mikro köpük Nitrile palma bilen örtülen, dem alýan
  • Elastik trikota bile bilegi

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Trikota ..: 13 ölçegli Naýlon + HPPE + Aýna süýümli gabyk, kesilen çydamly,ANSI A5.

Örtük: Mikro köpük Nitril palma örtügi ajaýyp tutgaý we aşgazana garşylygy üpjün edýär.Oilag çydamly.Çydamly we ýuwulýan.

Trikota bilekelliklere hapalaryň we galyndylaryň girmeginiň öňüni alýar.

Ölçegi:7-11

MOQ:3600 jübüt (garyşyk ululygy)

Arza: Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, bagbançylyk we ş.m.

Powerman®Mikro köpük seriýaly ellikler, pudakda öňdebaryjy kesiş goragy we aşgazana garşylygy hödürleýän güýçli, ýöne gaty dekster süýümler bilen berk örülendir.Köp iş üçin nobat çagyryşyna jogap berýän bökdençsiz seriýa, bu ýokary rahatlykly trikota ellikler yzygiderli ululykda we çyzykda gabat gelýär, çygly we ýagly ýagdaýlardan başlap, gury programmalara çenli ulanylyp bilinýän dürli palma örtükleri bar.

Çalt jikme-jikliklere syn

Kepillik:Iberilen senesinden 1 ýyl

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Marka ady:Powerman ýa-da OEM

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Önümiň tanyşdyrylyşy

Ample Nusga wagty
1-2 hepde.

Ive Gowşuryş möhleti
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU we ş.m.

Lead Gurluşyň köp wagty
Sargyt tassyklanylandan 50-60 gün soň.

● Arza
Enjam senagaty, Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, Bagbançylyk, Gurluşyk, gurnama, ussahana we mehaniki meseleler, gaplamak we ammar işleri, abatlaýyş we abatlaýyş işleri we ş.m.

● Töleg möhleti
30% T / T öňünden, 70% BL nusgasyna garşy.

Custörite goldaw
OEM, ODM
Custöriteleşdirilen logo (Min. 6000 jübüt sargyt)
Custöriteleşdirilen gaplama (Min. 6000 jübüt sargyt)

Iberiş maglumatlary
Ekspress
Deňiz ýükleri
Lander ýükleri
Howa ýükleri

Gaplamak we eltip bermek

Müşderiniň islegine baglylykda normal1y 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Gaplamak maglumatlaryAdatça gaplamak: 1 jübütbilenideg edip bolýan / asma / polibag, 12 jübüt / polibag;60,120 ýa-da 144 jübüt / karton.

Custöriteleşdirilen gaplama bar (Logo Çap, Lable, hangtag, aýratyn polibag we ş.m.)

Port:Şanhaý / ingingdao

Gurşun wagty:

Mukdary (jübütler) <6,000 > 6,000
Est.Wagt (günler) 45-60 gün Gepleşik geçirmek

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby:
Aýda 1 000 000 jübüt

Önümçilik prosesi:
Taýýarlanylýan materiallar ---> Trikota Lin çyzyklary ----> Dökmek ---> Guramak ---> Dizaýny gutarmak ---> Hil barlagy ---> Gaplamak ---> Eltip bermek

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň