• sns04
 • sns01
 • sns02
 • sns03
Gözlemek

PMC005

Powerman® Super inçe PU palma bilen örtülen 21 Gauge HPPE ellik (ANSI / ISEA Kesmek: A3-5)

 • 21 ölçegli HPPE, polat we süýümli aýna garyndy gabygy A3-A5
 • Poliuretan palma örtügi
 • Elastik trikota bile bilegi
 • Lighteňil / Uly çeýeligi / Ajaýyp Grip nomeri Çygly ýa-da Gury
 • Silikon Mugt

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Trikota ..: 21 ölçegli neýlon + HPPE + polat simli gabyk, kesilen çydamly, gaty inçe çyzgy hödürleýärANSI A3-A6.

Örtük: Poliuretan palma örtügi super tutgaý we aşgazana garşylygy üpjün edýär.Moumşak örtük, inçe we çeýe. Iň ýokary çaltlyk we taktika.

Trikota bilekelliklere hapalaryň we galyndylaryň girmeginiň öňüni alýar.

Ölçegi:XS / 6-XXXL / 12

MOQ:6000 jübüt (garyşyk ululyk)

Arza: Elektrik senagaty, awtoulag, oba hojalygy, gurluşyk, bagbançylyk we ş.m.

Çalt jikme-jikliklere syn

Kepillik:Iberilen senesinden 1 ýyl

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Marka ady:Powerman ýa-da OEM

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Gaplamak we eltip bermek

Müşderiniň islegine baglylykda normal1y 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Gaplamak maglumatlaryAdatça gaplamak: 1 jübütbilenideg edip bolýan / asma / polibag, 12 jübüt / polibag;60,120 ýa-da 144 jübüt / karton.

Custöriteleşdirilen gaplama bar (Logo Çap, Lable, hangtag, aýratyn polibag we ş.m.)

Port:Şanhaý / ingingdao

Gurşun wagty:

Mukdary (jübütler) <6,000 > 6,000
Est.Wagt (günler) 45-60 gün Gepleşik geçirmek

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby:
Aýda 1 000 000 jübüt

Önümçilik prosesi:
Taýýarlanylýan materiallar ---> Trikota Lin çyzyklary ----> Dökmek ---> Guramak ---> Dizaýny gutarmak ---> Hil barlagy ---> Gaplamak ---> Eltip bermek

Sowal-jogap

2

Biz hakda

Çeşmäni halkara söwdasyndaky giňelýän maglumatlardan peýdalanmak üçin, onlaýn we awtonom ýerlerden alyjylary garşylaýarys.Biziň hödürleýän oňat hilli çözgütlerimize garamazdan, satuwdan soňky hyzmat toparymyz tarapyndan täsirli we kanagatlanarly maslahat hyzmaty berilýär.Önüm sanawlary we jikme-jik parametrler we beýleki maglumatlar, soraglaryňyz üçin öz wagtynda iberilýär.Şonuň üçin korporasiýamyz hakda soraglaryňyz bar bolsa bize e-poçta iberip ýa-da bize jaň ediň.ou, şeýle hem, salgy sahypamyzy web sahypamyzdan alyp, önümlerimizi gözden geçirmek üçin kompaniýamyza gelip biler.Özara gazanylan üstünlikleri paýlaşarys we bu bazardaky ýoldaşlarymyz bilen berk hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny dörederis.Soraglaryňyza garaşýarys.

Tejribeli ussatlykdan, ylmy dolandyryşdan we ösen enjamlardan peýdalanýarys, önümiň hilini üpjün edýäris, diňe bir müşderileriň ynamyny gazanman, eýsem öz markamyzy hem ösdürýäris.Häzirki wagtda toparymyz täzeliklere ygrarly, aň-bilim we hemişelik tejribe we ajaýyp paýhas we pelsepe bilen birleşmek, ýokary derejeli önümlere, hünär önümlerini öndürmek üçin bazaryň islegini kanagatlandyrýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň