• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PM1300

Powerman® poliuretan palma örtülen ellikler / bökdençsiz neýlon ýa-da poliester

  • 13 ölçegli 100% poliester ýa-da trikota bilek bilegi bilen neýlon liner
  • Gara poliuretan gara, bökdençsiz, maşyn trikota lin linerinde örtülendir
  • Çeýe we çydamly.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Trikota ::13 ölçegli 100% poliester ýa-da trikota bilek bilegi bilen neýlon gabygy.

Örtük:Gara, üznüksiz, maşyn trikota gabynyň üstünde gara poliuretan örtük.

Uly tutmak, aşgazana garşylyk we çydamlylyk üçin poliuretan örtük.

Suwuk subutnama däl-de, çeýe we forma laýyk.

Garaellikleriň ömrüni uzaldyp, reňk hapalary gizleýär.

Ölçegikiçi, orta, uly, X-uly we XX-uly.

Gaplamak:Müşderiniň islegine baglylykda normal1y 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Teklipleri çap etýüpek ekran we ýylylyk geçiriji çap.

MOQ:6000 jübüt (Garyşyk ululyk).

Arza:Awtoulag, oba hojalygy, gurluşyk, bagçylyk we ş.m.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Önümiň tanyşdyrylyşy

Ample Nusga wagty
1-2 hepde.

Ive Gowşuryş möhleti
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU we ş.m.

Lead Gurluşyň köp wagty
Sargyt tassyklanylandan 50-60 gün soň.

● Eltip bermek
Deňiz ýoly, demir ýol, howa ýükleri, ekspress

● Arza
Enjam senagaty, Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, Bagbançylyk, Gurluşyk, gurnama, ussahana we mehaniki meseleler, gaplamak we ammar işleri, abatlaýyş we abatlaýyş işleri we ş.m.

● Töleg möhleti
30% T / T öňünden, 70% BL nusgasyna garşy.

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň