• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

CG1220

Powerman® innowasiýa elastik mata mehaniki ellik, enjamlary ulanmak

Mehaniki ellik tikmek, eliň goragy.

Has agyr senagat işleri üçin dürli ýöriteleşdirilen we eýeçilik materiallaryny hödürleýär.

Tutuşlyklar belli bir programmalarda has ýokary bolup, ahyrynda mehanika stilini saýlap alýarlar

synag we ýalňyşlyk we şahsy islegiňize gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Palma:Güýçlendiriji tikin bilen sintetiki deri, ýokary tutma we aşgazana garşylygy üpjün edýär.Şeýle hem  öndürijiligini ýokarlandyrmak bilen gury ýa-da ýeňil ýag ýagdaýlarynda ygtybarly tutmagy üpjün edýär.Dem alýan.

Yzyna:Düwürtikdäki sintetik derini güýçlendirmek bilen süýüm, barmaklarda sensor ekrany.

Çeňňek we aýlaw bilek ýapylmagy üpjün edýär we rahatlygy ýokarlandyrýar

Duýgur ekranelektron enjamlaryna

Maşyn ýuwulýan

MOQ:3600 jübüt (Garyşyk ululyk)

Arza:Enjam senagaty, Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, bagbançylyk we ş.m.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Sowal-jogap

2

Biz hakda

Zawodymyzyň iň esasy çözgütleri bolmak bilen, çözgütlerimiz seriýasy synagdan geçirildi we bize tejribeli ygtyýarnamalary berdi.Goşmaça parametrler we elementleriň sanawy jikme-jiklikleri üçin goşmaça maglumat almak üçin düwmä basyň.

Aýratynlyklaryňyzy bize ibermek üçin özüňizi mugt duýmagyňyzy haýyş edýäris we size jogap bereris.Her jikme-jik zerurlyklary üpjün etmek üçin hünärmen in engineeringener toparymyz bar.Islegleriňizi kanagatlandyryp bilersiňiz, hakykatdanam biziň bilen habarlaşmak üçin özüňizi mugt duýuň.Bize e-poçta iberip, göni jaň edip bilersiňiz.Mundan başga-da, korporasiýamyzy has gowy tanamak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden zawodymyza baryp görmegi makullaýarys.harytBirnäçe ýurduň söwdagärleri bilen söwdamyzda köplenç deňlik we özara artykmaçlyk ýörelgesine eýerýäris.Bilelikdäki tagallalar bilen söwda we dostluk ikitaraplaýyn bähbidimize bazara çykmak umydymyzdyr.Soraglaryňyza garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň