• sns04
 • sns01
 • sns02
 • sns03
Gözlemek

CG1210

Powerman® Canvas mata mehaniki ellik, enjamlary ulanmak

Mehaniki ellik tikmek, El üçin goraň.

 • Sintetiki deri palmasy
 • Goňur kanwas mata
 • Yzyna PVC gysgyç
 • Güýçlendirilen barmak krotç
 • Süýşmek
 • Ölçegleri: S-2XL
 • Gaplanan: 72 jübüt / karton

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Palma:Kevlar süýümini berkitmek bilen sintetik deri, ýokary tutma we aşgazana garşylygy üpjün edýär.Berkidilen palma has ýokary rahatlyk we ellik ömrüni uzaltmak bilen titremäniň zeperini azaldýar.

Yzyna:Düwürtikdäki sintetiki derini güýçlendirýän kanwas, arka tarapdaky TPR çipi täsire çydamlydyr.Işçilere ANSI / ISEA 138 2-nji derejeli täsir goragyny üpjün edip, uly meýdana güýçli zarbalary ýaýratmak üçin ösen dizaýn

Çeňňek we aýlaw bilekýapylmagy üpjün edýär we rahatlygy ýokarlandyrýar.

MOQ:3600 jübüt (Garyşyk ululyk)

Arza:Enjam senagaty, Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, bagbançylyk we ş.m. Maşyn ýuwulýan.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Sowal-jogap

2

Biz hakda

Önümlerimiz iň oňat çig mal bilen öndürilýär.Her pursatda önümçilik programmasyny yzygiderli kämilleşdirýäris.Has ýokary hilli we hyzmaty üpjün etmek üçin önümçilik prosesine ünsi jemledik.Hyzmatdaş tarapyndan ýokary öwgä eýe bolduk.Biz siziň bilen işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Bu zatlaryň haýsydyr biri sizi gyzyklandyrýan bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Jikme-jik spesifikasiýalary alanyňyzdan soň size sitata bermekden hoşal bolarys.Haýsydyr bir talaplary kanagatlandyrmak üçin şahsy tejribeli gözlegçilerimiz bar, ýakyn wagtda siziň soraglaryňyzy kabul ederis we geljekde siziň bilen bilelikde işlemäge mümkinçilik taparys diýip umyt edýäris.Kompaniýamyzy barlamaga hoş geldiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň