• sns04
 • sns01
 • sns02
 • sns03
Gözlemek

CG1250

Powerman® innowasiýa elastik mata mehaniki ellik umumy ulanylyşy

Elastik mata tikin mehaniki ellik, palma berkidilen gorag.

 • Sintetiki deri palma we barmak
 • Mata yzyna uzadyň
 • Iki gezek tikilen
 • Çeňňek we aýlaw bileginiň ýapylmagy
 • Szes: S-2XL
 • Gaplanan: 72 jübüt / karton

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Palma:Güýçlendirmek bilen sintetiki deri, ýokary tutma we aşgazana garşylygy üpjün edýär, gury we birneme ýagly goşundylarda çaltlygy we oňat saklamagy üpjün edýär.Içki tikişler, has berkligi we uzak ömri goşup, goşa tikilen ýadro egriji sapagy amala aşyrýar.

Yzyna:Düwürtigiň içindäki pad bilen berkidilen çal neýlon süýümi, barmak we barmak gözegçiligini ýokarlandyrmak üçin uzaldylan matadan ýasalan, barmaklaryň üstünde ekranyň işlemegi.

Çeňňek we aýlaw ýapmak aňsat / öçürmek we dürli ýazuw ululygyna laýyk gelýär.

MOQ:3600 jübüt (ululygy garylyp bilner)

Arza:Enjam senagaty, Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, bagbançylyk we ş.m.Uzak ömri we çalyşmak çykdajylaryny azaltmak üçin ýuwulýar.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Sowal-jogap

2

Biz hakda

Hekaýamyz

2007-nji ýylda dizaýny we PPE bilimi bolan üç ýigit başga bir zat etmek üçin ýygnandy, PowerMan® ellik dünýä indi.Müşderilerimize ýokary hilli dizaýn bilen az mukdarda gowy hilli gorag önümlerini hödürläp başladyk, birnäçe ýyldan soň şu wagta çenli käbir premium müşderileri topladyk.Pespäl başlangyçlarymyzdan başlap, Hytaýda el goragy boýunça hünärmen bolup ýetişdik.

Biz näme edýäris?

Eliňizi goramak üçin amatly çözgüt hödürleýäris.Müşderiniň haýyşy boýunça, işiňiz üçin işiňizi goraýan el goragyny dizaýn edýäris we üpjün edýäris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

“PowerMan® ellik” -de adamlaryň elini goramak iň möhüm meseledir.El goragy üpjün ediji hökmünde bu höwes 15 ýyl töweregi wagt bäri ýol görkezýär, muny maddy hyzmatdaşlarymyz bilen işlemek we dünýädäki müşderilerimiz üçin howpsuzlyk zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin toparlary döretmek arkaly edýäris.Gurluşyk, Aerokosmos, Awtoulag, Maşyn we Enjamlar, metal ýasamak, nebit we gaz we ş.m. ýaly dürli pudaklarda ýokary çydamly we ygtybarly iş ellikleri bilen üpjün etdik.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň