• sns04
 • sns01
 • sns02
 • sns03
Gözlemek

PMF005

Powerman® Elastik mata bilen öndürijilikli tomus balyk tutmak elligi

Amatly balyk tutmak ýa-da welosiped ellikleri

 • Mehaniki gorag
 • Süýüm süýümi yzyna
 • Mikrofiber bilen örtülen palma
 • Yzky dizaýny açyň
 • Ölçegleri: S / 6-2XL / 10
 • Gaplanan: 240 jübüt / karton

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Palma:Çal reňkli sintetik deri berkitmek bilen gara mikrofiber.

Yzyna:Elastik mata, tomusda ulanmak üçin dem alýar.

Düzülip bilinýän Velcro dürli bilek ululygyna laýyk gelýär.

Barmaksyz dizaýnbalyk tutmak üçin aňsat.

MOQ:3600 jübüt (Garyşyk ululyk)

Arza:Balyk tutmak, fotosurat we motosikl, angler, deňizçiler, ylgawçylar, gaýykçylar, gezelenç edýänler, awçylar, açyk sportçylar ýaly sport görnüşleri diýen ýaly.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

19

20

21

22

23

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

3.3

3.6

3.9

4.2

4.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Sowal-jogap

2

Biz hakda

Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça size jogap bereris.Amatly bolsa, salgymyzy web sahypamyzda tapyp, kärhanamyza gelip bilersiňiz.ýa-da önümlerimiziň goşmaça maglumatlary.Adatça, baglanyşykly ugurlardaky mümkin alyjylar bilen uzyn we yzygiderli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurmaga taýýardyrys.

Dörediş prosedurasy we esasy önümlerimiziň ýokary hilini ýokarlandyrmak boýunça gözlegleri dowam etdirýäris.Şu wagta çenli harytlaryň sanawy yzygiderli täzelenip, dünýäniň dürli künjeklerinden müşderileri özüne çekdi.Jikme-jik maglumatlary web sahypamyzda alyp bilersiňiz we satuwdan soňky toparymyz size ýokary hilli maslahat beriş hyzmatyny hödürlär.Önümlerimiz hakda doly maglumat almaga we kanagatlanarly gepleşik geçirmäge mümkinçilik bererler.Bagtly hyzmatdaşlyk etmek üçin soraglaryňyzy alarys diýip umyt edýärin.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň