• sns04
 • sns01
 • sns02
 • sns03
Gözlemek

PMW004

Powerman® malylylyk lineri ellikleri elleri pes temperaturadan goraýar

 • 10 ölçegli goýy gyzyl poliester çyzgysy
 • Gumly lateks palma goşa örtügi başam barmagy öz içine alýar
 • Sowuga çydamly salfetka
 • Elastik trikota bile bilegi
 • Ölçegi: S / 6-XXL / 10
 • Gaplanan: 72 jübüt / Karton

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Liner:10 Gauge gyzyl reňkli poliester termiki liner,

Güýçlendirilen rahatlyk we dem alyş üçin bökdençsiz gurluşyk

Uzak ömür üçin ýuwulýar

Örtük:Iki gat gatlak, palma we başam barmak bilen örtülen gara tekiz Lateks we Lateks çägeli.

Funksiýa:Gyşdan goramak we aşgazana çydamly.

Elastik çeňňekdürli ýazuw ululygyna laýyk gelýär.

MOQ:3600 jübüt (Garyşyk ululyk)

Arza:Gyş ulanylyşy,Enjam senagaty, Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, bagbançylyk we ş.m.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň