• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PM1380

Powerman® Palma we barmaklarda NBR örtülen tekiz tutawaçly ellikli ellikli ellik

15 ölçegli çal reňkli Naýlon we Spandex gabygy

Palmada gara nitril köpük, suw ýuwulýan stil, duýgur ekran

Palma we barmaklar

Trikota bilek

Ölçegleri: XS / 6–3XL / 12

Gaplanan: 10 Dozen / Karton

MOQ: 6000 jübüt (garyşyk ululyk)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Trikota ..: Eliň 360 ° goragyny hödürleýän 15 ölçegli gara bökdençsiz Naýlon we Spandex gabygy.Arkaýynlygy, barmagyň çaltlygyny we dem alşyny ýokarlandyrýar

Örtük:Gara nitril köpükli palma örtügiGurak we ýagly şertlerde ýokary tutma üpjün edip bolmaýar, müňlerçe kiçijik sorujy käse jübüleri bilen kontaktda suwuklyklary paýlaýan wakuum effektini döredýär.

Trikota bilekelliklere hapalaryň we galyndylaryň girmeginiň öňüni alýar.

Akylly degmeksanly ekran üçin.

Washuwulýan, himiki maddalara, suwa we ultramelewşe ýagtylyga çydamly

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Öndürijilik maglumatlary

ANSI aşgazan derejesi 3

EN 388 4121X

EN aşgazan derejesi 4

EN 1-nji dereje

EN gözýaş derejesi 2

EN punktura derejesi 1

Önümiň tanyşdyrylyşy

● Seresaplyk görkezmeleri
Seresaplyk görkezmeleri

● Gaplamak
Müşderiniň islegine baglylykda, normal1y, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Ample Nusga wagty
1-2 hepde.

Lead Gurluşyň köp wagty
50-60 gün

● Eltip bermek
Deňiz ýoly, Howa ýükleri, Ekspress

● Arza
Ygtybarly gury tutawaç we ýag çydamly işlemek we bölekleri we materiallary gurnamak enjamlary bejermek we abatlamak bölekleri arassalamak berkidiş we labyr

● Töleg möhleti
30% T / T öňünden, 70% BL nusgasyna garşy.

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýeriň bahasyny tölemeli.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys we her bir müşderini dostumyz we biz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň