• sns04
 • sns01
 • sns02
 • sns03
Gözlemek

PM1400

Powerman® Palma we barmaklarda innowasion kämilleşdirilen ýumşak nitril örtükli ellik

13 ölçegli gara tegelek neýlon ýa-da poliester gabygy palma çal çal reňkli nitril bilen örtülendir.

 • Trikota Tr trikota Ellik
 • Ak neýlon gabygy
 • 13 Gauge
 • Çal reňkli Nitril örtükli ýumşak tutawaç
 • Palma we barmaklar
 • Trikota bilek
 • SIZES: XS-XL
 • Gaplanan: 10 sany karton / karton

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Trikota ::Eliň 360 ° goragyny hödürleýän 13 ölçegli gara neýlon ýa-da poliester gabygy.

Örtük:Moumşak Nitrile palma örtügi super tutgaý we aşgazana garşylygy üpjün edýär.Oilag çydamly.

Elastik trikota ..bilek adamlara hapa we galyndylaryň ellik girmeginiň öňüni alýar

Arza:Awtoulag, oba hojalygy, gurluşyk, bagçylyk we ş.m.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Sowal-jogap

2

Biz hakda

Önümlerimiz degişli ýurtlaryň hersinde ajaýyp abraý gazandy.Sebäbi firmamyzyň döredilmegi.bu pudakda ep-esli zehin çekip, iň häzirki zaman dolandyryş usuly bilen önümçilik prosedurasynyň innowasiýasyny talap etdik.Çözüwiň hilini iň möhüm häsiýetimiz hasaplaýarys.

Çözgütleriň ewolýusiýasy barada hemişe talap edýäris, tehnologiki kämilleşdiriş üçin gowy serişdeleri we adam resurslaryny sarp edýäris we ähli ýurtlaryň we sebitleriň geljegini kanagatlandyryp, önümçiligi gowulandyrmaga kömek edýäris.

Biziň çözgütlerimiz, tejribeli, ýokary hilli önümler, elýeterli bahalar üçin milli akkreditasiýa standartlaryna eýedir, ýer ýüzündäki adamlar tarapyndan garşylandy.Harytlarymyz tertipde artmagyny dowam etdirer we siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar, hakykatdanam şol önümleriň haýsydyr biri sizi gyzyklandyrýan bolsa, habar bermegiňizi haýyş edýäris.Jikme-jik spesifikasiýalary alanyňyzda size sitata bermekden hoşal bolarys.

Üznüksiz mümkinçilik bolsa-da, indi Wirjiniýa ştatyndaky daşary ýurtly täjirler bilen çynlakaý dostlukly gatnaşyk gurduk.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň